Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona Przyrody

W okresie od ostatniego zlodowacenia do czasów obecnych świat utracił wiele ze swej różnorodności biologicznej. Procesy przekształcania naturalnych ekosystemów w obszary służące różnym celom i potrzebom społeczeństw z pewnością nie ustaną. Niezrozumienie społeczne i niewystarczający poziom wiedzy na temat znaczenia zachowania zasobów przyrodniczych są nadal powszechne. Dlatego warto sięgać do każdego źródła informacji by kształtować swój światopogląd i podejmować racjonalne ekologicznie decyzje.

9-20.07.2018 r.

2-8.07.2018 r.

1.04-30.06.2018 r.

12-18.03.2018 r.

26.02-11.03.2018 r.

17.02-25.02.2018 r.

18.12.2017-16.02.2018 r.

11.12-16.12.2017 r.

04.12-10.12.2017 r.

27.11-03.12.2017 r.

20.11-26.11.2017 r.

23.10-27.10 2017 r.

02.10-06.10 2017 r.

06.09-18.09 2017 r.

05.09-24.08 2017 r.

03.08-23.08 2017 r.

02.10-06.10 2017 r.