Asset Publisher Asset Publisher

Formularz zgłoszenia na zajęcia edukacyjne

Nadleśnictwo Oborniki prowadzi edukację przyrodniczo-leśną w ciągu całego roku dla różnych grup wiekowych.

Przed planowanymi w Nadleśnictwie zajęciami grupy zorganizowane proszone są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu, a następnie wypełnienie i odesłanie poniższego formularza. Zgłoszenie na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Oborniki.