Asset Publisher Asset Publisher

Zadanie 5 - Promocja projektu

Zadanie polegało na promocji projektu, wynikającej z obowiązków informacyjnych o wkładzie EFRR. Zamontowano m.in. tablicę informacyjną przy budynku Nadleśnictwa Oborniki.