Asset Publisher Asset Publisher

Zadanie 6 - Studium Wykonalności

Zadanie objęło zakup usługi sporządzenia studium wykonalności. Jest to badanie formalne, przeprowadzane w fazie planowania projektu, które ma na celu zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcia ustalonego rezultatu.