Asset Publisher Asset Publisher

Zadanie 4 - Montaż instalacji fotowoltaicznej

Dzięki środkom unijnym zamontowana została demonstracyjna instalacja fotowoltaiczna służąca upowszechnianiu wiedzy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To modelowe rozwiązanie zbilansowało zużycie energii niezbędnej na funkcjonowanie nowoczesnego centrum edukacyjnego, które powstało również w ramach projektu.