Wydawca treści Wydawca treści

TELEFON ALARMOWY

Jeśli zauważyłeś ścięte drzewo z dziuplą lub gniazdem ptaków zadzwoń do nas na podany niżej specjalny numer alarmowy. Możesz także samemu pomóc zwierzętom kontaktując się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji.

W celu zgłaszania przypadków dot. zdarzeń nadzwyczajnych i wymagających niezwłocznego reagowania w szczególności:

  • nieumyślnego niszczenia stanowisk lęgowych,
  • znalezienia rannych zwierząt,

w Nadleśnictwie Oborniki uruchomiony został leśny numer interwencyjny: 500 113 852.

Możesz także samemu pomóc zwierzętom kontaktując się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt:

Wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb - POSTĘPOWANIE II

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb - POSTĘPOWANIE II

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, przedkłada ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb i zaprasza do złożenia oferty na zapytanie. Postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia, ze względu na swą wartość, nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki nr 18/2023 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Nadleśnictwie Obornki.