REWIZJA DZIAŁAŃ LASU MODELOWEGO

Po blisko 3 letniej przerwie doszło do spotkania instytucji i organizacji wchodzących w skład Lasu Modelowego w Obornikach, aby wspólnie zadecydować o przyszłości projektu. Większa część spotkania była poświęcona strategii komunikacji wewnętrznej oraz rewizji Planu Strategicznego.

Las Modelowy w Obornikach - Oborniki Model Forest

Las Modelowy to przede wszystkim solidne partnerstwo zainteresowanych stron. To kompilacja wspólnego celu, otwartej komunikacji i wzajemnego zaufania.