Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Oborniki z siedzibą: Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 64-600 Oborniki, tel. 612971302, adres e-mail oborniki@poznan.lasy.gov.pl
  2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Oborniki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl
  3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela w załączniku.