Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nie zwalniamy tempa, działamy!

Nie zwalniamy tempa, działamy!

Czy dopadła Was już jesienna chandra? W Nadleśnictwie Oborniki mówimy jej stanowcze „NIE”! W ostatnim czasie sporo się u nas działo i zakończyliśmy z powodzeniem dwa duże projekty, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wiele razy poruszaliśmy temat suszy w lesie – jest to wielki problem, któremu od dłuższego czasu staramy się zaradzić i chyba całkiem dobrze nam to wychodzi. W ubiegłym miesiącu zakończyliśmy dużą inwestycję związaną z retencją wodną. Na terenie naszego nadleśnictwa, a dokładnie w leśnictwie Marylówka powstał okazały zbiornik retencyjny, realizowany z Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. Zbiornik o powierzchni ponad 2,2 ha z przelewem powierzchniowym oraz studnią przelewowo-spustową ma za zadanie minimalizować negatywne skutki zjawisk związanych ze zmianami klimatu, takich jak powodzie, podtopienia, susze czy pożary. Oprócz tych wielu ważnych funkcji – nasz zbiornik z piękną wyspą naprawdę cieszy oko.

Kolejnym ważnym wydarzeniem była nominacja w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” naszego projektu „Windą do lasu – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych”. Plebiscyt miał wyłonić najlepsze projekty zrealizowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w czterech kategoriach. Nasze nadleśnictwo zostało nominowane w kategorii „Łączy nas… dobry klimat” za uświadamianie jak ważną funkcję w życiu każdego z nas pełni las oraz skuteczne i inteligentne propagowanie wiedzy o gospodarce leśnej.

Jesteśmy dumni i wdzięczni za to, że nasze działania są dostrzegane i jak zawsze zapraszamy Was do odwiedzenia naszego nadleśnictwa. U nas nie ma nudy!