Aktualności Aktualności

„PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z PRZELEWEM POWIERZCHNIOWYM ORAZ STUDNI PRZELEWOWO-SPUSTOWEJ W REJONIE ODDZIAŁU 519 NADLEŚNICTWA OBORNIKI”

ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO OBORNIKI REPREZENTOWANE PRZEZ: JACKA SZCZEPANIKA – NADLEŚNICZEGO

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika retencyjnego z przelewem powierzchniowym oraz studni przelewowo-spustowej w rejonie oddziału 519 Nadleśnictwa Oborniki, gmina Oborniki,

obręb ewidencyjny Kiszewo działka nr 10519”