Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa

Zasoby Leśne Nadleśnictwa wynoszą blisko 5 mln m3 drewna na pniu na powierzchni leśnej równej 20 893 ha.

 W Nadleśnictwie dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Drzewostany z panującą sosną zajmują 90,19% powierzchni leśnej zalesionej. Udział sosny w porównaniu z poprzednim operatem zmniejszył się o 0,38%.
Procentowy udział drzewostanów z panującą sosną w obrębach przedstawia się następująco:
 w obrębie Kiszewo zajmują 93,5% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Oborniki zajmują 86,9% powierzchni leśnej zalesionej
 w obrębie Obrzycko i zajmują 92,8% powierzchni leśnej zalesionej
W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił nieznaczny wzrost udziału cennych gatunków lasotwórczych, zwiększył się udział panującego dęba i buka o 0,81%,. Zmniejszył się udział So, Md o 0,44%. Spadły udziały: Św, Ak, Brz, Gb, Tp, Oś i Ol.s łącznie o 0,59%.
Na łącznej powierzchni 3 505,76 ha drzewostany pochodzą z zalesienia gruntów porolnych i stanowią 16,6% powierzchni gruntów zalesionych. Drzewostany na gruntach porolnych występują głównie na siedliskach BMśw (50,8%), Bśw (25,9%), LMśw (11,7%). Gatunkiem panującym na gruntach porolnych jest głównie So (93,1%), Brz (2,1%), Św (1,3%). 71,7% z ogólnej powierzchni leśnej zalesionej na gruntach porolnych to drzewostany III i IV klasy wieku.
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szósta edycja akcji #sadziMY - posadź drzewo z leśnikami

Szósta edycja akcji #sadziMY - posadź drzewo z leśnikami

Już 12 kwietnia odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY - wielkiego narodowego sadzenia drzew. W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat. Przebywanie wśród nich zmniejsza poziom stresu, obniża ciśnienie krwi i poprawia nastrój. Izolują też od zgiełku i pyłu cywilizacji, dają cień, spokój i regenerują nasze siły witalne. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny i uniwersalny surowiec – drewno, który ma ponad 30 tysięcy zastosowań.

Praca, a często i życie leśników, są nieodzownie związane z drzewami. To my inicjujemy naturalne odnowienia nowego pokolenia lasu, sadzimy, pielęgnujemy i dbamy o drzewa. By zachęcić obywateli do udziału we wspólnej akcji sadzenia drzew, udostępnimy milion sadzonek rodzimych gatunków. To ważne, aby przy okazji edukować, że te gatunki nie zaburzają bezpieczeństwa ekosystemów. Akcja #sadziMY jest wkładem Lasów Państwowych w realizację unijnego celu posadzenia trzech miliardów drzew w krajach Wspólnoty – informuje Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Przypomnijmy - Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 r. posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew. Zobowiązanie to wpisuje się w unijne działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu. Dzięki realizowanej przez Lasy Państwowe akcji #sadziMY każdy z nas może przyłączyć się do realizacji unijnego celu dla klimatu i przyrody.

Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie. W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Stoiska z sadzonkami można też spotkać w centrach niektórych miast.

Zapraszamy wszystkich chętnych 12 kwietnia 2024r.
pod biuro Nadlesnictwa Oborniki -
tam w godz. od 9:00 do 15:00 będziemy rozdawać Państwu piękne sadzonki drzew.

Leśnicy rozdają sadzonki nieodpłatnie. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.