Zadanie 1. Rozbudowa budynku

W ramach projektu "Windą do lasu..." budynek Nadleśnictwa został zaopatrzony w zewnętrzną windę dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główną przyczyną modernizacji obiektu był fakt, że zajęcia edukacyjne odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonej Izbie znajdującej się na drugim piętrze. Bariery architektonicznie utrudniały lub uniemożliwiały uczestnictwo w zajęciach osobom niepełnosprawnym, starszym czy rodzinom z małymi dziećmi. Od teraz każdy w równym stopniu może korzystać z oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Oborniki.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb

Ogłoszenie - Wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki, przedkłada ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie stawów spuszczalnych przeznaczonych na cele hodowli ryb i zaprasza do złożenia oferty na zapytanie. Postępowanie w sprawie niniejszego zamówienia, ze względu na swą wartość, nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki nr 18/2023 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Nadleśnictwie Obornki.