Regulaminy obiektów turystycznych

Wszyscy użytkownicy obiektów turystycznych będących w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki zobowiązani są do zapoznania się z zarządzeniem wraz z załącznikami oraz do przestrzegania regulaminów w nim zawartych.