Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona klimatu

Zmiany klimatu są faktem. Kwestią dyskusji jest tylko tempo i charakter tych zmian, jak również decyzje i środki jakie zostaną podjęte by ograniczyć ich oddziaływanie na człowieka i działalność gospodarczą dzisiejszego świata. Wzajemne i wielopłaszczyznowe powiązania pomiędzy klimatem, leśnictwem i ekonomią opartą na procesach produkcyjnych zachodzących w przyrodzie są oczywiste, ale nie zawsze dostatecznie rozpoznane. Dlatego warto zgłębiać wiedzę dotykającą różnych aspektów tego zjawiska. Warto uświadomić sobie, w jakim krytycznym dla ludzkości punkcie jesteśmy.

31.08-30.09.2018 r.

28.07-30.08.2018 r.

6-27.07.2018 r.

18.05-5.07.2018 r.

23.04-17.05.2018 r.

4-18.04.2018 r.

19.03-03.04.2018 r.

19.02-12.03.2018 r.

03.01.2018-08.01.2018 r.

19.12.2017-02.01.2018 r.

13.12-18.12.2017 r.

04.12-11.12.2017 r.

30.11-04.12.2017 r.

21.11-29.11.2017 r.

14.11-20.11.2017 r.

07.11-13.11.2017 r.

01.11-06.11.2017 r.

24.10-31.2017 r.

16.10-23.2017 r.

10.10-15.10.2017 r.

03.10-.09.10.2017 r.

05.09-.19.09.2017 r.

28.08-04.09.2017 r.

21.08-27.08.2017 r.

14.08-20.08.2017 r.