Asset Publisher Asset Publisher

ROLA MARTWEGO DREWNA W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH - KONFERENCJA ROGÓW

To już 10 konferencja z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie roli martwego drewna w ekosystemach leśnych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych związanych z aktywną ochroną przyrody w lasach.