Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 w granicach Nadleśnictwa Oborniki

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Na gruntach Nadleśnictwa Oborniki znajduje się 6 obszarów zaliczonych do europejskiej
sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Należą do nich:

2 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) –

  • PLB300013 „Dolina Samicy" 
  • PLB300015 „Puszcza Notecka"

oraz

4 obszary ochrony siedlisk (OZW) –

  • PLH300003 „Dąbrowy Obrzyckie",
  • PLH300016 „Bagno Chlebowo",
  • PLH300037 „Kiszewo",
  • PLH300043 „Dolina Wełny".

Asset Publisher Asset Publisher

Back

RODO - rekrutacja

RODO - rekrutacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 

Nadleśnictwo Oborniki informuje, iż dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy, przyjmuje wyłącznie w ramach naborów, ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki. Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami. Nadleśnictwo informuje jednocześnie, że w związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne (życiorysy, CV itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia. Nadleśnictwo informuje, że nie odsyła dokumentów; wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjnie, poza procedurą ogłaszanych naborów, zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej.