Asset Publisher Asset Publisher

Odłów owadów w leśnych gospodarstwach węglowych rozpoczęty…

W Nadleśnictwie Oborniki dokonano pierwszej kontroli pułapek służących do odłowu chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Owady te są wskaźnikami ekologicznej sprawności gleby i zaburzeń w biocenozach leśnych.

W leśnych gospodarstwach węglowych na powierzchniach zwanych wzorcowymi dokonuje się odłowu owadów z wykorzystaniem pułapek Barbera. Metoda ta pozwala ocenić skład gatunkowy organizmów zasiedlających wierzchnią warstwę gleby, ich względne zagęszczenie oraz biomasę. Pułapki rozłożono w 35 wydzieleniach spośród 6 tysięcy wydzieleń w całym Nadleśnictwie Oborniki.

Biegaczowate to rodzina owadów z rzędu chrząszczy. Na świecie występuje ok. 30 tysięcy gatunków Carabidae, w tym w Polsce ok. 500. Wyróżniają się długimi nogami, umożliwiającymi szybki bieg, z różnorodnym zabarwieniem, od ciemnego do jaskrawego, często z metalicznym połyskiem. Większość z nich to drapieżnicy polujący zwykle nocą. Zjadają larwy owadów, w tym szkodników leśnych, przez co stają się sprzymierzeńcami leśników w utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego lasów.

Pułapki Barbera będą kontrolowane w 1–1,5 miesięcznych odstępach (3 kontrole w sezonie). Taka częstotliwość ma uchronić przed przepełnieniem pułapek. Podczas pierwszej kontroli, wszystkie owady znajdujące się w pułapkach zostały przelane przez niewielkie sito. Zebrany i oczyszczony materiał umieszczono w plastikowych pojemnikach, na których opisano numer próby wskazujący jednoznacznie lokalizację pułapki. Całość zostanie przekazana do dalszych badań i analiz do Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Przy okazji warto wspomnieć o corocznej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych w ramach zadania pn.:"Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018". Prace te będą prowadzone na terenie całego kraju w okresie wegetacyjnym, od marca do października. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce. Wykonawcą monitoringu na terenie Nadleśnictwa Oborniki jest poznański oddział Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Projekt leśnych gospodarstw węglowych jest pilotażowym przedsięwzięciem Lasów Państwowych, które wielotorowo traktuje powiązania lasu i gospodarki leśnej z obiegiem węgla i zmianami klimatycznymi. Część badawcza powinna dostarczyć wiedzy o tym, w jaki sposób leśnictwo może pomóc w łagodzeniu coraz bardziej dotkliwych skutków zmian klimatu.