Asset Publisher Asset Publisher

Innowacyjne rozwiązania na rzecz klimatu

Nadleśnictwo Oborniki jest jednym z ośmiu Nadleśnictw wchodzących w skład największego Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka. LKP są tworzone w Polsce m. in. w celu prowadzenia prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego.

Zmiany klimatyczne wywołane działalnością człowieka są przedmiotem zainteresowania różnych środowisk naukowych. Ewentualna poprawa sytuacji zależeć będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa od redukcji gazów cieplarnianych w atmosferze. Określone działania zmierzające do poprawy sytuacji podejmowane są w różnych sektorach gospodarczych, w tym w leśnictwie.

Lasy, z całym dobrodziejstwem towarów i usług przez nie dostarczanych, są szczególnie istotne zarówno dla człowieka jak i dla klimatu. Od trwałości i zrównoważonego użytkowania ekosystemów leśnych zależy przyszłość naszej cywilizacji.

W odpowiedzi na znaczne wyzwanie stojące przed światowym leśnictwem w Nadleśnictwie Oborniki podejmowany jest pilotażowy projekt rozwojowy pod nazwą Leśnych Gospodarstw Węglowych. Na wyznaczonych powierzchniach podejmowany będzie szereg działań zmierzających do zmagazynowania dodatkowych ilości węgla organicznego.

W celu sprawnej realizacji projektu LGW w Nadleśnictwie Oborniki doszło do istotnej zmiany struktury organizacyjnej. Utworzony został nowy dział ds. projektów rozwojowych, komunikacji i ochrony przyrody, który będzie kierowany przez zastępcę nadleśniczego ds. rozwoju. Na to stanowisko od 1 marca br. powołany został Jarosław Bator, pełniący do tej pory funkcję inżyniera nadzoru. Jego miejsce zajmie Arkadiusz Pohl zajmujący się dotychczas sprawami hodowli lasu.

Podczas uroczystej narady Nadleśniczy Jacek Szczepanik przedstawił złożenia zmian w jednostce. Jarosław Bator przejmujący ster w nowotworzonym dziale nie ukrywał zadowolenia z otrzymanej propozycji. Zadeklarował „chęć stworzenia silnego zespołu, gotowego do realizacji najtrudniejszych wyzwań, które przyczyniają się do rozwoju i kreatywności pracowników". Powiedział, że „będzie stawiał na współpracę, bo ludzie są istotami społecznymi i od współpracy z innymi zależy atmosfera pracy i przetrwanie w zespole".

Wspomniane rozwiązania innowacyjne, zarówno w zakresie gospodarczym jak i kadrowym, są doskonałym przykładem tego, jak kompleksowo wypełniać wizję działań rozwojowych na rzecz lasów i klimatu.

Więcej informacji na temat konkretnych działań w ramach projektu LGW zostanie zaprezentowanych wkrótce.