Asset Publisher Asset Publisher

Drewno – energia przyszłości czy ekologiczne szaleństwo?

Dyskusja na temat odnawialnych źródeł energii nie kończy się. Co zatem warto wiedzieć na temat OZE?

Drewno to tradycyjne źródło ciepła towarzyszące nam od zarania dziejów. Jego popularność rosła do końca XIX wieku. Zostało wyparte przez paliwa kopalne, takie jak węgiel i ropa naftowa. W połowie lat dziewięćdziesiątych pozyskiwanie energii z drewna uważano za miarę zacofania. Sytuacja uległa zmianie po kryzysie energetycznym lat siedemdziesiątych, kiedy świat zorientował się, że uzależnienie od paliw kopalnianych może przynieść negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego. W rezultacie "szoku energetycznego" wzrosło realne zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), gdyż możliwości ich wykorzystania są praktycznie nieograniczone.  

Drewno jako biopaliwo stałe występuje w postaci polan (szczep), sortymentów okrągłych, zrębków, brykietu, pellet, drewna niewymiarowego (gałęzie, żerdzie, przecinki, krzewy, chrustu, karpie) oraz pozostałości z przemysłu drzewnego i papierniczego. Do drewna opałowego zaliczamy nie tylko surowiec najgorszej jakości (nieużyteczny do dalszej obróbki), ale też użytki z powierzchni poklęskowych, nieużytków lub plantacji.
Wyjątkowa pozycja drewna, jako odnawialnego źródła energii wynika m. in.: ze stosunkowo wysokiej wartości opałowej, niskiej zawartości niepalnych składników mineralnych oraz - w stosunku do węgla - śladowej zawartości związków siarki, 20-krotnie mniejszej ilości popiołu, 15-krotnie mniejszej zawartości tlenku azotu, 7-krotnie mniejszej ilości pyłu. Także udział CO i Co2 w drewnie jest 1,5-krotnie niższy.  

Drewno to nie tylko względnie czyste paliwo. Jego wykorzystanie w praktyce oznacza również zmniejszone potrzeby budowania drogich instalacji i najszybszą drogę do spełnienia przez Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących korzystania ze źródeł odnawialnych. To surowiec dla większości szeroko dostępny.

Obecne tempo zużycia paliw kopalnianych stawia ludzkość przed wizją ich wyczerpania. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie innych rozwiązań, które dostarczą nam energii niezbędnej do codziennego funkcjonowania. Zróżnicowana struktura produkcji i konsumpcji energii zwana miksem energetycznym stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego państwa.
W Europie udział energii odnawialnej będzie rosnąć. W Polsce ma docelowo wynieść 15 % w 2020 roku (6,92% w 2004 roku). (źródło http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia).

Ryc. 1. Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.
(http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-2016-folder,1,4.html)

 

Ryc. 2. Pozyskanie energii pierwotnej w Polsce do roku 2015
(http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-2016-folder,1,4.html)

Gospodarka leśna pozwala spokojnie patrzeć na zasoby leśne przyszłych pokoleń. Te stale rosną. Zapewnia ona korzystny wpływu lasów na klimat. Leśnicy rozpoczęli w 2017 roku realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, o których pisaliśmy w poprzednich artykułach. Projekt ten pozwala lepiej wykorzystać potencjał lasów w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla oraz gwarantuje niezachwiane dostawy drewna użytkowego i opałowego. 

(tekst: T. Kędzierski, fot. archiwum)

Źródła informacji:

1.    Pudlis E., 2005, Drewno: surowiec wszechczasów, CILP, Warszawa.
2.    Zaleski J., 2012 O wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce
i systemie wsparcia OZE, w: Drewno – surowiec strategiczny?, Instytut Technologii Drewna, Poznań.
3.    Ratajczak E. Cichy W., 2012, Drewno źródłem energii odnawialnej, w: Drewno – surowiec strategiczny?, Instytut Technologii Drewna, Poznań.
4.    Berent-Kowalska G. i inni, 2016, Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r.  informacje i opracowanie statystyczne, GUS, Warszawa
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia
5.     Wyszkowska D. i inni, 2016, Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia
6.    Pod red. Bochenek D., 2016, Ochrona środowiska environment, GUS, Warszawa http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia
7.    GUS, 2016, Energia 2016, Warszawa
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/energia-2016-folder,1,4.html