Asset Publisher Asset Publisher

Prace gospodarcze przy ścieżce nordic walking - prosimy o ostrożność!

Nadleśnictwo Oborniki informuje, że przy szlaku nordic walking i ścieżce zdrowia tj. w sąsiedztwie oddz. 802 i 803 (Kowanówko Sanatorium) trwają prace gospodarcze związane z pozyskaniem drewna.

Przewidywany termin zakończenia prac to 30.06 2019r.  Do końca czerwca 2019r. mogą występować trudności w poruszaniu się po wyznaczonym szlaku pieszym na tym obszarze. Powierzchnie, na których odbywają się prace są oznaczone odpowiednimi tablicami. Całość wynika z potrzeb hodowlanych lasu i jest prowadzona na podstawie naszej leśnej biblii zwanej planem urządzenia lasu.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności będąc w tej okolicy oraz o niewchodzenie na powierzchnię, na której prace są wykonywane.

W przypadku nieznajomości terenu sugeruje się korzystanie z zachodniej części trasy w obie strony (zgodnie z mapą w załączeniu).