Asset Publisher Asset Publisher

Szacowanie wartości zamówienia na Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych wraz z wydaniem publikacji książkowej.

Szacowanie wartości zamówienia:

Przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych wraz z wydaniem publikacji książkowej.