Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o możliwości wykonania badania zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie prowadzi się w prosty sposób, obciążając dynamicznie płytę o średnicy 30 centymetrów. Lekką płytą dynamiczną można zbadać powierzchniowe warstwy podłoża do grubości około 0.5 metra.

Nadleśnictwo Oborniki informuje, że posiada w swojej ofercie usługę polegającą na przeprowadzaniu badania gruntu/nawierzchni przy użyciu lekkiej płyty dynamicznej. Badanie można wykonać w krótkim czasie, a wyniki dostępne są bezpośrednio po pomiarze.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 601 738 510.