Asset Publisher Asset Publisher

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z PRZELEWEM POWIERZCHNIOWYM ORAZ STUDNI PRZELEWOWO-SPUSTOWEJ W REJONIE ODDZIAŁU 519 NADLEŚNICTWA OBORNIKI

SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO OBORNIKI zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

"BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z PRZELEWEM POWIERZCHNIOWYM ORAZ STUDNI PRZELEWOWO-SPUSTOWEJ W REJONIE ODDZIAŁU 519 NADLEŚNICTWA OBORNIKI".