Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Miejsca pamięci w Nadleśnictwie Oborniki

Miejsca pamięci w Nadleśnictwie Oborniki

Dla tych, których od przyrody bardziej interesują dzieje minionych wieków przygotowaliśmy listę miejsc wartych odwiedzenia. W celu zlokalizowania poszczególnych miejsc zachęcamy do pobrania aplikacji "Bank Danych o Lasach".

Na terenach N-ctwa zachowały się następujące cmentarze, mogiły i miejsca pamięci narodowej:

 1. Leśnictwo Podlesie (oddz. 436g) – mały cmentarz ewangelicki;

 2. Leśnictwo Rożnowo (oddz. 770a) – cmentarz ewangelicki o pow. 2,24 ha;

 3. Grunty obce przy oddz. 436 (leśnictwo Podlesie) – cmentarz ewngelicki;

 4. W pobliżu Rożnowic znajduje się 17 masowych mogił, w których pochowano około 12 tysięcy ofiar hitlerowskich eksterminacji w okresie okupacji od 1939 r. do 1943 r. Pierwsze transporty Polaków pochodziły z Owińsk. Byli to pensjonariusze domu dla osób umysłowo chorych (ok. 800 osób), ofiary tzw. Krwawej Niedzieli Bydgoskiej (około 2500 osób), jeńcy wojenni z obozów przejściowych (około 2000 osób) oraz pozostałe niezidentyfikowane osoby – prawdopodobnie z więzień Poznania, Bydgoszczy, Piły, a być może również z fortu VII w Poznaniu. W 1944 roku wszystkie mogiły zostały odkopane przez Niemców, a ciała spalone na miejscu. Groby są otoczone opieką przez ZBOWiD w Obornikach. Poszczególnymi mogiłami opiekuje się młodzież szkolna z Obornik, Rożnowa, Parkowa i Ludom. Dziś jest to miejsce pamięci narodowej. Masowe mogiły obmurowano, postawiono krzyż, zamontowano obelisk, tablice informacyjne i ustawiono dodatkowe zadaszenie z ławkami. Ponadto od parkingu leśnego, tj. od szosy Oborniki - Czarnków wykonano drogę krzyżową oznakowaną głazami, na których umieszczone są krzyże;

 5. Leśnictwo Rożnowo (oddz. 800b) – grób Józefa Ślązaka, mieszkańca wsi Rożnowo, który został zastrzelony przez Niemców w 1939 r. podczas ucieczki nad Wełną. W miejscu tym przy drodze z Rożnowa do Rożnowic przy rzece na skarpie ustawiono krzyż. Grobem opiekuje się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie;

 6. Leśnictwo Podlesie (oddz. 423b) – dawny park i mogiła, w której spoczywają dwaj zwiadowcy (Polak Gerard Żabiński i Rosjanin Aleksander Kowalow) z wojsk desantowych. Zginęli zastrzeleni w obławie wojsk niemieckich na ich grupę zwiadowczą 3 listopada 1944 r. Grobem opiekują się harcerze ze Szkoły Podstawowej z Boruszyna;

 7. Leśnictwo Żurawiniec (oddz. 1082a) – groby rodziny Twardowskich – byłych właścicieli Kobylnik;

 8. Ludomy – stary cmentarz poewangelicki;

 9. Oborniki – pomnik poległych w czasie II Wojny Światowej, odsłonięty w 1965 r. w Parku 3 Maja;

 10. Oborniki – pomnik poległych Powstańców w 1918/1919 r. na cmentarzu katolickim. Na tablicy wyszczególniono 10 nazwisk powstańców pochowanych pod pomnikiem;

 11. Oborniki – pomnik-głaz Ignacego Jana Padarewskiego, upamiętniający przejazd tego artysty i polityka przez Oborniki. Odsłonięty przy ul. Padarewskiego w 1984 r.;

 12. Jaryszewo – W latach 1939-1943 okupant niemiecki dokonał w pobliskim Lesie Kobylnickim (oddz. 1099a) egzekucji masowych ok. 2000 Polaków zwożonych z województwa wielkopolskiego. Wśród ofiar byli osadzeni w więzieniu we Wronkach. Zwłoki ofiar pochowano w 3 masowych grobach, największy z nich liczący ok. 700 pomordowanych upamiętniono tablicami z brązu.