REWIZJA DZIAŁAŃ LASU MODELOWEGO

Po blisko 3 letniej przerwie doszło do spotkania instytucji i organizacji wchodzących w skład Lasu Modelowego w Obornikach, aby wspólnie zadecydować o przyszłości projektu. Większa część spotkania była poświęcona strategii komunikacji wewnętrznej oraz rewizji Planu Strategicznego.

Las Modelowy w Obornikach - Oborniki Model Forest

Las Modelowy to przede wszystkim solidne partnerstwo zainteresowanych stron. To kompilacja wspólnego celu, otwartej komunikacji i wzajemnego zaufania.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ryś Paco w obornickim lesie

Ryś Paco w obornickim lesie

W ostatnich dniach zdarzyła się rzecz niebywała. Do obornickich lasów zawędrował…. RYŚ. Widziany był po południowej stronie Warty, a jego uroczą postać ujął w obiektywie jeden z pracowników Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Jacek Więckowski.

To efekt przywracania tego gatunku na terenach północno zachodniej polski przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze , Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodek Kultury w Mirosławcu.

Rysie mają duże wymagania przestrzenne poszukując rozległych i trudnodostępnych obszarów leśnych do życia. Od połowy XX wieku populacja tego gatunku w Polsce i w Europie systematycznie spadała z uwagi na presję ze strony człowieka. W 2015 roku populacja rysia w Polsce szacowana była na około 100 osobników, dziś to ponad 200.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od 2019 roku w ramach projektu „Powrót Rysia do północno zachodniej polski” wprowadziło do środowiska naturalnego 36 osobników. Wszystkie wypuszczane osobniki mają założone obroże GPS.

Projekt zakłada odtworzenie rozmnażającej się populacji rysia nizinnego w Polsce północno-zachodniej i zapewnienie trwałej akceptacji społecznej dla przywracanej populacji.