Asset Publisher Asset Publisher

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej – demonstracyjnej - przy siedzibie Nadleśnictwa Oborniki jako narzędzia upowszechniania wiedzy i zastosowania/wykorzystania odnawialnych źródeł energii.”

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą:

"Montaż instalacji fotowoltaicznej - demontracyjnej - przy siedzibie Nadleśnictwa Oborniki jako narzędzia upowszechniania wiedzy i zastoowania/wykorzystania odnawialnych źródeł energii."

i realizowanego w ramach projektu: „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych – II etap.”.