Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Miło jest usiąść przy żubrze ...

Miło jest usiąść przy żubrze ...

Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów na terenie Nadleśnictwa Oborniki zagościł … żubr.

Najpierw widziany był w rejonie Obornik. Nie uciekł oku sprawnego fotografa-leśniczego w okolicach Obrzycka - w Leśnictwie Daniele.

Żubr pochodzi ze stada w Mirosławcu. Pokonał kilkadziesiąt kilometrów i od strony Uchorowa wędruje w kierunku zachodnim. Przemieszcza się południową stroną Warty i choć raz musiał już ta rzekę pokonać.

Ten krótki pobyt żubra został odnotowany również w prasie lokalnej oraz na facebook'u Nadleśnictwa Oborniki. (fot. J. Więckowski)