Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

INFORMACJE O ASF

INFORMACJE O ASF

Afrykański Pomór Świń to choroba wirusowa niezagrażająca człowiekowi.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Afrykański pomór świń (ASF)

2. ASF w Polsce - mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki