Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

UWAGA! ZABIEGI AGROLOTNICZE ZWALCZAJĄCE CHRABĄSZCZE

UWAGA! ZABIEGI AGROLOTNICZE ZWALCZAJĄCE CHRABĄSZCZE

W maju w części nadleśnictw w Polsce prowadzone będzie zwalczanie chrabąszczy. Ten zabieg to konieczność, pozwalający zachować trwałość lasów.

Wzmożone pojawy chrabąszczy to pochodna procesów, które działy się poza lasami. Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała masowe odłogowanie gruntów ornych, gdzie owady rozwijały się bez przeszkód, zagrażając uprawom leśnym i roślinom ogrodniczym.

Leśnicy zwalczają postać doskonałą owada, czyli dorosłe chrząszcze, żerujące na młodych liściach (głównie dębu). Gołożery mogą być dla drzew uciążliwe. Jednak największe zagrożenie stwarzają larwy, czyli pędraki. Przez kilka lat żerują na korzeniach, co w przypadku młodych drzewek, o niewielkim systemie korzeniowym, prowadzi do obumierania rośliny.

Nie bez znaczenia pozostają też zmiany klimatu. Wysokie temperatury sprzyjają pędrakom. Za to dla nękanych przez nie drzewek upał oznacza suszę i dodatkowy stres. W wielu miejscach w kraju pędraki nie pozwalają wyprowadzić nowego pokolenia lasu.

Ważną rolę w walce z chrabąszczami odgrywa profilaktyka i monitoring. Opryski to ostateczność. Wykonywane wyłącznie tam, gdzie stwierdzono krytyczne zagrożenie trwałości lasu i zagrożenie ekspansji na dalsze obszary leśne. Ale też rolne.

Obserwacje terenowe z poprzednich lat potwierdziły wysoką skuteczność zabiegu i znaczące ograniczenie populacji szkodnika.

Zabieg wykonywany jest za pomocą środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP, z wykorzystaniem samolotu, co pozwala na dużą precyzję. Technologia GPS oznacza, że oprysk jest podawany dokładnie na wcześniej wskazanych powierzchniach, najbardziej narażonych na żerowanie chrabąszczy. Możliwe jest także wyznaczenie i omijanie stref ochronnych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Leśnicy mają do dyspozycji wyłącznie godziny wczesnoranne i późnowieczorne, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół. Pomimo, że dla pszczół i innych owadów zapylających zabieg w stosowanej dawce jest praktycznie nieszkodliwy, to zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin wykonywany jest wyłącznie od wschodu słońca do rozpoczęcia lotów przez pszczoły, oraz od zakończenia lotów przez pszczoły do zachodu słońca.

Preparat Mospilan jest stosowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Rozkłada się w środowisku. Nie dotyczy go tzw. okres prewencji – natychmiast po zabiegu w terenie mogą przebywać ludzie i zwierzęta. Na czas wykonywania zabiegu nadleśnictwa wprowadzają jednak zakaz wstępu do lasu. Informują także o dwutygodniowym okresie karencji, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego. Informacje te podawane są na tablicach informacyjno-ostrzegawczych i kolportowane przy pomocy wszelkich dostępnych kanałów.

W Nadleśnictwie Oborniki zabieg ograniczania liczebności chrabąszcza majowego z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP będzie wykonany przy wykorzystaniu sprzętu agrolotniczego w terminie 09.05.2022 r. – 31.05.2022r.

O zakazie wstępu do lasu informować będą tablice ostrzegawcze umieszczone przy drogach dojazdowych.

Pole zabiegowe o powierzchni 111,25ha zlokalizowane jest na terenie Leśnictwa Niemieczkowo w pobliżu miejscowości Nieczajna i Lulin zgodnie z załączoną mapką.