Aktualności Aktualności

Zawsze kiedy możemy - pomagamy!

O tym, że współpraca przynosi najlepsze plony, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego, kiedy tylko możemy, pomagamy. Darowizna przekazana!

Trzy tysiące złotych na zakup sprzętu i wyposażenia otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Symboliczny czek przekazał Komendantowi Straży Pożarnej, st. kpt. Krzysztofowi Pertmanowi, Nadleśniczy Jacek Szczepanik. Wsparcie finansowe zostało udzielone ze środków dostępnych na cele społeczno – użyteczne.

Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył w codziennej pracy Straży Pożarnej i pozwoli nam wszystkim czuć się bezpieczniej.