Aktualności Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTARCZENIE TORFU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki z dnia 7
stycznia 2021 roku, Nadleśnictwo Oborniki prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie
torfu do produkcji szkółkarskiej.