Aktualności Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą: "Dostawa sprzętów, urządzeń i akcesoriów wspomagających osoby niepełnosprawne podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych".

Nadleśnictwo Oborniki prowadzi szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą: "Dostawa sprzętów, urządzeń i akcesoriów wspomagających osoby niepełnosprawne podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych"

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu: „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych – II etap”, dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020.

Szczegóły w załączniku poniżej.