Aktualności Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą: „Doposażenie i adaptacja wnętrza izby edukacyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki wedle koncepcji aranżacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych”

Szacowanie wartości zamówienia pod nazwą roboczą:

„Doposażenie i adaptacja wnętrza izby edukacyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki wedle koncepcji aranżacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych”

i realizowanego w ramach projektu: „Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych – II etap.”.