Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o prowadzonych pracach gospodarczych

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Oborniki informuje, że od początku do końca listopada 2021 r. w drzewostanie w miejscowości Rożnowo, Winiary w oddziałach 856 i 857 prowadzone będą prace gospodarcze oznaczone odpowiednimi tablicami.
Wynikają one z Planu Urządzenia Lasu i będą polegały na pielęgnowaniu drzewostanu. W trakcie prowadzonych prac prosi się o zachowanie ostrożności oraz o niewchodzenie na powierzchnie, na których są one wykonywane.