Aktualności Aktualności

CENNIK I REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA W NADLEŚNICTWIE OBORNIKI

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Oborniki informuje o wprowadzeniu:

cennika detalicznego drewna na I półrocze 2022 roku (Decyzja nr 1/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki z dnia 10 stycznia 2022 r.)

oraz regulaminu sprzedaży detalicznej drewna, produktów niedrzewnych i produktów użytkowania ubocznego (Zarządzenie nr 2/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki z dnia 10 stycznia 2022 r.)